ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು

ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು:

 

ಕ್ರ.ಸಂ: ಹೆಸರು: ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ: Mobile Number
1 ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಸಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗದಗ
9916313624
2 ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಎನ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು,
ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೯.
9242881867
3 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ಎನ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು,
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಂಜನಗೂಡು,
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
9449616254
4 ಶ್ರೀ ಕುಪೇಂದ್ರ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,
ಉಪಲೋನ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ
8494819123
5 ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ಎಮ್ ಎನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಹಿಟ್ಟನೇಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪಿರೀಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
9480555815
6 ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಂಪಲಾಪುರ,
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
9243983046
7 ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು,
ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ,  ತಲವಾಡ ವಿಜಯನಗರ,
ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
9740530479
8 ಶ್ರೀ ವೀರಕ್ಯಾತಯ್ಯ ಎನ್ ಸಹಾಯಕರು,
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವಾಲಯ,
ವಿಧಾನಸೌಧ,  ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೧.
8618367392
9 ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಪಿ.ವಿ. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,
ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು,
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಸ್ತೆ, ಪಡುವಾರಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು.
9620169867
10 ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ವಿ. ಮಾನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ,  ಕಡಬಗಟ್ಟಿ, ದಾರವಾಡ.
9964640071
11 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದ ಎನ್ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರು,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,
ಮುದಹದಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು & ಜಿಲ್ಲೆ.
9739164292