ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ನೋಂದಣಿ

ಮಾನ್ಯರೇ,
Online ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅರ‍್ಜಿಯನ್ನು ಭರ‍್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು
k s g e a b membership Application Format
ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ.
ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ
ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ‍್ಕಿಸಲು ವಿನಂತಿ.

[wppb-register form_name=”member-registration”]